อาการท้องผูกกับยาระบาย

อาการท้องผูกกับยาระบาย

                             ยาระบายมีหลากหลายประเภทซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีอันตราย บางคนจึงใช้ยาระบายสำหรับลดความอ้วนโดยรับประทานแบบต่อเนื่องและทุกวัน ซึ่งนั่นเป็นการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะไม่สามารถลดความอ้วนได้ ยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายตามมา ซึ่งยาระบายมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับกลไกการออกฤทธิ์ของยา ได้แก่ ยาเพิ่มปริมาณอุจจาระ,ยาทำให้อุจจาระอ่อนนุ่ม,ยาประเภทหล่อลื่น,ยาประเภทเพิ่มปริมาณน้ำ และยาประเภทกระตุ้นการบี