รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี             คนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนเกิดความสงสัยว่าเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ แล้วจะมีวิธีรักษาเบาหวานอย่างไร โดยทั่วไปแล้วเด็กที่เป็นเบาหวานเนื่องมาจากขาดอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินไม่ดีพอ ทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ใช้น้ำตาลได้ไม่เพียงพอ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจนต้องเข้ารับการรักษาเบาหวาน รัก