พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม

                              โรคข้อเข่าเสื่อมอาจเกิดขึ้นได้ตามวัยหรืออาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้ดูแลเข่าอย่างถูกวีธีและยังมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเข่า โดยอาจจะเริ่มจากการปวดเมื่อย ปวดเข่า จนอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและมีอาการที่แสดงได้ชัดเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น                 การทำพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อม                 -เกิดจากน้ำหนักตัวมากจนเกินไปทำให้เกิดการเร่งอาการของข้อเข่าเสื่อมเร็ว เพราะข้อเข่าจะ