ทำไมประจำเดือนมาไม่ปกติ

ทำไมประจำเดือนมาไม่ปกติ                     ประจำเดือน เป็นเลือดจากการหลุดของเยื่อบุโพรงมดลูก โดยจะมีฮอร์โมน Estrogen และ Progesterone คุมการสร้างและหลุดออกของเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งฮอร์โมนทั้ง 2 จะมีความสัมพันธ์ของการตกไข่จากรังไข่ โดยแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 26-30 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง อาการเตือนก่อนมีประจำเดือน                     อาการก่อนจะมีประจำเดือนจะเกิดขึ้นก่อนประจำเดือนมา… Continue Reading