ประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยได้ด้วยสมุนไพร

ประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยได้ด้วยสมุนไพร

                  ประจำเดือนมาไม่ปกติมีอยู่ 2 ประเภท โดยประเภทแรกเกิดจากความผิดปกติจากการสร้างฮอร์โมนของรังไข่และเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเป็นโรคบางอย่างเกี่ยวกับสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรังไข่ ส่วนประเภทที่สองเกิดจากโรคเลือดบางชนิดที่เป็นแล้วจะมีอาการเลือดแข็งตัวช้า หยุดไหลได้ยากหรือเกิดจากการติดเชื้อในโพรงมดลูก                 วิธีการดูแลตัวเองเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ หลีกเลี่ยงจากความเครียด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พ