น้ำอัลคาไลน์กับผลข้างเคียง ที่คุณต้องรู้!

การดื่มน้ำอัลคาไลน์ ช่วยปรับสภาพร่างกายที่เคยมีภาวะความเป็นกรดในกระแสเลือดอยู่ในค่าปกติได้ มีการศึกษาโดยใช้น้ำอัลคาไลน์ทดลองในสัตว์ ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าเกิดผลกระทบที่ดีต่อสัตว์ ช่วยลดอัตราความเป็นกรดได้ดี แต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีการวิจัยที่แน่ชัดเกี่ยวกับการนำมาใช้กับมนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีผลข้างเคียงต่อสัตว์ทดลองแต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีอัตรายต่อระบบร่างกายของมนุษย์ น้ำอัลคาไลน์ มีผลข้างเคียงอย่างไร น้ำอ