ท้องผูกกับอาการปวดหลัง

ท้องผูกกับอาการปวดหลัง

                    อาการของท้องผูกมักจะเกิดจากอุจาระแห้ง เป็นสาเหตุให้ขับถ่ายได้ยาก และเมื่อถ่ายจะมีอาการรู้สึกว่าตัวเองถ่ายไม่สุด โดยอาการดังกล่าวเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วใช้เวลาอยู่ในลำไส้นานจนเกินไป ทำให้เกิดปัจจัยต่างๆและเป็นสาเหตุของอาการท้องผูก โดยอาการที่พบได้บ่อย คือ การรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยจนเกินไป เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ปัญหาที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล เช่น โรคล