ก่อนคลอดลูกควรรับประทานวิตามินอย่างไร

ก่อนคลอดลูกควรรับประทานวิตามินอย่างไร

  สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือช่วงก่อนคลอดลูกนั้น ควรเลือกรับประทานวิตามินอย่างเหมาะสมเพื่อบำรุงร่างกายให้พร้อมรับการคลอด ซึ่งร่างกายของคุณแม่จะพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ โดยระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์รร่างกายจะมีลักษณะและอาการต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนภายในร่างกาย ร่างกายมีการสร้างเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น หรือมาก