ABOUT US

ในสังคมปัจจุบันเด็กยุคใหม่โตมาพร้อมกับเทคโนโลยี เหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ การสร้างดูพัฒนาการเด็ก และเพศของทารกได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ผ่านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้น ในเมื่อก่อน 5 ปีที่ผ่านมา ยังมีระบบอัลตราซาวด์แบบ 2 D เห็นเพศเด็กได้ แต่หน้าตาไม่ชัด แต่พอถึงปี 2015 มีการพัฒนาไปมาก ทำให้มีการอัลตราซาวด์แบบ 4 D ขึ้นมา ทำให้พ่อแม่ สามารถตรวจทารกได้ในทุกๆด้าน มองเห็นหน้าตาชัดเจน ผ่านภาพ 4 D มีความหนาความนูน ถือว่าสิ่งนี้เป็นอีกขั้นของเทคโนโยลีทางการแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ต่อมาคือการทำ MRI คล้ายกับการเอ็กซเรย์เพื่อดูภายในร่างกาย แต่การทำ MRI สามารถมองเห็นได้มากกว่าการเอ็กซเรย์ เห็นกล้าม เนื้อเอ็นทุกเส้น ช่วยให้แพทย์สามารถ วิเคราะห์และรักษาคนไข้ได้ทันถ่วงที  ทำให้เห็นได้ว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราทุกคน

การศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ ถือว่าเป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในด้านสุขภาพร่างกาย ในอีกขั้นหนึ่ง มีหลายหน่วยงาน หลายองค์กรให้ความสนใจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมา               การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทุกแขนง จะช่วยให้การพัฒนาทุกสิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเข้าให้คนที่สนใจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกด้าน เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง