ประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยได้ด้วยสมุนไพร

ประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยได้ด้วยสมุนไพร

                  ประจำเดือนมาไม่ปกติมีอยู่ 2 ประเภท โดยประเภทแรกเกิดจากความผิดปกติจากการสร้างฮอร์โมนของรังไข่และเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเป็นโรคบางอย่างเกี่ยวกับสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรังไข่ ส่วนประเภทที่สองเกิดจากโรคเลือดบางชนิดที่เป็นแล้วจะมีอาการเลือดแข็งตัวช้า หยุดไหลได้ยากหรือเกิดจากการติดเชื้อในโพรงมดลูก                 วิธีการดูแลตัวเองเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ หลีกเลี่ยงจากความเครียด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พ

ทำไมประจำเดือนมาไม่ปกติ

ทำไมประจำเดือนมาไม่ปกติ                     ประจำเดือน เป็นเลือดจากการหลุดของเยื่อบุโพรงมดลูก โดยจะมีฮอร์โมน Estrogen และ Progesterone คุมการสร้างและหลุดออกของเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งฮอร์โมนทั้ง 2 จะมีความสัมพันธ์ของการตกไข่จากรังไข่ โดยแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 26-30 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง อาการเตือนก่อนมีประจำเดือน                     อาการก่อนจะมีประจำเดือนจะเกิดขึ้นก่อนประจำเดือนมา… Continue Reading