ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยทำไมเจ็บเข่า หรือเราจะเป็นข้อเข่าเสื่อม

ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยทำไมเจ็บเข่า หรือเราจะเป็นข้อเข่าเสื่อม

ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยทำไมเจ็บเข่า หรือเราจะเป็นข้อเข่าเสื่อม             เดินเพียงนิดเดียวก็รู้สึกเจ็บจี๊ดตรงหัวเข่า วิ่งเหยาะ ๆ เพียงเล็กน้อยก็รู้สึกปวดตรงข้อเข่าขึ้นมาทันที หากคุณกำลังมีอาการเช่นนี้ พึงระลึกเอาไว้ว่าคุณอาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอยู่ ที่มีสาเหตุเกิดจากกระดูกอ่อนที่คอยทำหน้าที่ปกป้อง และคอยซับแรงกระแทกในข้อเข่ามีอาการสึก และเสื่อมสภาพลง หากกระดูกอ่อนชนิดนี้เสียหายเป็นพื้นที่กว้าง ก็จะทำให้กระด

พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม

                              โรคข้อเข่าเสื่อมอาจเกิดขึ้นได้ตามวัยหรืออาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้ดูแลเข่าอย่างถูกวีธีและยังมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเข่า โดยอาจจะเริ่มจากการปวดเมื่อย ปวดเข่า จนอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและมีอาการที่แสดงได้ชัดเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น                 การทำพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อม                 -เกิดจากน้ำหนักตัวมากจนเกินไปทำให้เกิดการเร่งอาการของข้อเข่าเสื่อมเร็ว เพราะข้อเข่าจะ