รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี             คนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนเกิดความสงสัยว่าเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ แล้วจะมีวิธีรักษาเบาหวานอย่างไร โดยทั่วไปแล้วเด็กที่เป็นเบาหวานเนื่องมาจากขาดอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินไม่ดีพอ ทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ใช้น้ำตาลได้ไม่เพียงพอ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจนต้องเข้ารับการรักษาเบาหวาน รัก

1

ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคตและปัจจุบัน ก่อนจะไปพบกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่อาจมีขึ้นในอนาคต มาดูความเป็นไปของเครื่องอัลตราซาวน์กันก่อน เครื่องอัลตราซาวด์ คือ การนำคลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  โดยจะเกิดภาพอย่างที่เราเห็นในจอได้นั้น เกิดมาจากเทคโนโลยีที่ขึ้นว่า โซนาร์ ในรูปแบบหนึ่งที่ใช้คลื่นความถี่สูงกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะได้ยิน ดังนั้นเมื่อคลื่นเสียงไปกระทบกับความหน