ประกันรถยนต์คืออะไร

ประกันรถยนต์ คืออะไร          ประกันรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ โดยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายจากการใช้รถหรืออยู่ในทางหรือจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถคันนั้น ประกันรถยนต์ มี 2 ประเภท คือ การประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)            เป็นประกันรถยนต์ประเภทที่กฏหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีประก

ทำไมประจำเดือนมาไม่ปกติ

ทำไมประจำเดือนมาไม่ปกติ                     ประจำเดือน เป็นเลือดจากการหลุดของเยื่อบุโพรงมดลูก โดยจะมีฮอร์โมน Estrogen และ Progesterone คุมการสร้างและหลุดออกของเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งฮอร์โมนทั้ง 2 จะมีความสัมพันธ์ของการตกไข่จากรังไข่ โดยแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 26-30 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง อาการเตือนก่อนมีประจำเดือน                     อาการก่อนจะมีประจำเดือนจะเกิดขึ้นก่อนประจำเดือนมา… Continue Reading