มะเร็งเต้านม

อาการของมะเร็งเต้านม  สามารถพบเจอบ่อยที่สุดในเพศหญิง มีอัตราการเกิดโรคเพิ่มเรื่อยๆทุกปี มีแนวโน้มที่เกิดกับบุคคลที่อายุยังน้อยอีกด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม คือการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นเรามาดู อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันดีกว่า ขมิ้นและพริกไทยดำ ช่วยยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกที่ช่วงเต้านม เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบได้ในขมิ้นและพริกไทยดำ ขิงและข่า ในตัวข่าเองมีสารเคมีที่กระตุ้นเอ