1

ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคตและปัจจุบัน ก่อนจะไปพบกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่อาจมีขึ้นในอนาคต มาดูความเป็นไปของเครื่องอัลตราซาวน์กันก่อน เครื่องอัลตราซาวด์ คือ การนำคลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  โดยจะเกิดภาพอย่างที่เราเห็นในจอได้นั้น เกิดมาจากเทคโนโลยีที่ขึ้นว่า โซนาร์ ในรูปแบบหนึ่งที่ใช้คลื่นความถี่สูงกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะได้ยิน ดังนั้นเมื่อคลื่นเสียงไปกระทบกับความหน