อาการท้องผูกกับยาระบาย

             อาการท้องผูกกับยาระบาย

               ยาระบายมีหลากหลายประเภทซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีอันตราย บางคนจึงใช้ยาระบายสำหรับลดความอ้วนโดยรับประทานแบบต่อเนื่องและทุกวัน ซึ่งนั่นเป็นการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะไม่สามารถลดความอ้วนได้ ยังทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายตามมา ซึ่งยาระบายมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับกลไกการออกฤทธิ์ของยา ได้แก่ ยาเพิ่มปริมาณอุจจาระ,ยาทำให้อุจจาระอ่อนนุ่ม,ยาประเภทหล่อลื่น,ยาประเภทเพิ่มปริมาณน้ำ และยาประเภทกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ เช่น มะขามแขก ซึ่งการเลือกใช้ยาจะต้องดูจากปัจจัยและสภาพร่างกายของผู้ป่วยหรือภาวะโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ตามความรุนแรงของอาการท้องผูก

                ยาระบายที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นยากลุ่มกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ เช่น ยาที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรมะขามแขก และยาที่เป็นเม็ดเคลือบสีเหลืองเล็กๆ ขนาดการใช้ยาระบายกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการท้องผูก เช่น ยากแก้ท้องเสียบางชนิด ถ้าหากรับประทานมากจนเป็นไปอาจทำให้ท้องผูกได้ ส่วนการลดความอ้วนที่ถูกวิธีนั้น ควรรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำ ในส่วนของการรับประทานยาระบายเป็นเพียงการระบายมวลอุจจาระออกจากร่างกายไม่ได้มีผลต่อการลดการดูดซึมของไขมันแต่อย่างใด

                หากใครหลายๆคนยังมีความคิดเกี่ยวกับการใช้ยาระบายเพื่อลดความอ้วน หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดจะต้องคิดดูก่อนว่ามีวิธีใดที่จะสามารถแก้ไขหรือมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการใช้ยาระบายเป็นตัวช่วย เพราะหากมีการใช้ยาระบายบ่อยๆเป็นประจำจะทำให้ลำไส้เกิดความเคยชินกับการใช้ยาอาจทำหเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต

smithailand