สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ ของคนเอเชีย

สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ ของคนเอเชีย

สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ ของคนเอเชีย

            องค์การอนามัยโลก World Health Organization เผยว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ส่งผลต่อการมีคนเสียชีวิตเกือบ 80,000 คน ในภูมิภาคเอเชียแต่ละปี โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก หยิบยกตัวอย่างของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกมากขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อการแพร่พันธุ์ของยุง เป็นเหตุให้มีคนเป็นไข้เลือดออก และมาลาเรียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ณ ตอนนี้มีคนติดเชื้อไข้มาลาเรียเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งในบริเวณพื้นที่สูง ที่ไม่เคยเกิดโรคนี้มาก่อน

สภาวะโลกร้อนส่งผลให้สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป

ฮิซาริ โอกาว่า ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในเอเชีย เผยว่า มีคนเสียชีวิตจากไข้มาลาเรีย 40 คน ในบริเวณพื้นที่สูงของประเทศปาปัวนิวกีนี โดยที่บริเวณนั้นไม่เคยมีประวัติคนเป็นโรคนี้มาก่อนเลย ทางเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกจึงเชื่อว่า เรื่องนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่สภาพอากาศโลกเพิ่มสูงขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมในมาเลเซียยังได้ให้ความเห็นว่า บางพื้นที่ในเอเชีย จะเจอความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เกิดพายุและน้ำท่วมมากขึ้น เช่น ในบังคลาเทส โรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำ โดยเฉพาะโรคท้องร่วงจะเกิดขึ้นทั่วไป ส่วนพื้นที่อื่น ๆ  จะเกิดภาวะแห่งแล้งอย่างหนัก จนทำให้ผลผลิตพืชพันธุ์ลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้จึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาการขาดสารอาหาร รวมถึงพายุฝุ่นก็อาจมีส่วนก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้ด้วย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมรับมือ

องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวต่อไปอีกว่า บรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำหนดนโยบายในเอเชีย มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โดยประการแรกต้องมีความรู้ความเข้าใจความเกี่ยวโยงระหว่างปัญหาโลกร้อนกับปัญหาสุขภาพ อีกทั้งยังต้องเตรียมพร้อมต่อสู้กับการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และขอให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ เตรียมตัวให้ดีขึ้นเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แตกต่างไปจากเดิม

ฮิซาริ โอกาว่า ที่ปรึกษาด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ให้ความเห็นว่า ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีความาจำเป็นต้องเสริมสร้างระบบบริบาลสุขภาพ ระบบการสอดส่องเฝ้าระวังภัยด้านสาธารณสุข และระบบตอบสนองในทันทีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์เพร่ระบาดของโรคร้ายต่าง ๆ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคท้องร่วง หิวาตกโรค หรือโรคอื่น ๆ ซึ่งจะมีการนำเสนอรายงานนี้ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียต่อไป

smithailand