รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

            คนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนเกิดความสงสัยว่าเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ แล้วจะมีวิธีรักษาเบาหวานอย่างไร โดยทั่วไปแล้วเด็กที่เป็นเบาหวานเนื่องมาจากขาดอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินไม่ดีพอ ทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ใช้น้ำตาลได้ไม่เพียงพอ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจนต้องเข้ารับการรักษาเบาหวาน

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

หลักการดูแลรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นนั้น แพทย์ที่ดูแลจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง รวมถึงตัวผู้ป่วยเองด้วย เมื่ออยู่ในวัยที่อ่านออกเขียนได้แล้ว อาทิ

1.แนะนำให้รู้จักโรคเบาหวาน แนะนำการฉีดยาอินซูลินที่ถูกต้อง

2.วิธีตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และวิธีแปลผลการรักษาด้วยตนเอง

3.วิธีคำนวณและจัดอาหารให้เหมาะสมกับขนาดของอินซูลิน และกิจวัตรประจำวันรวมถึงการออกกำลังกาย

5.การปฏิบัติตนขณะเจ็บป่วย รวมถึงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ยาสำหรับรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นมีอะไรบ้าง

วิธีการรักษาเบาหวานที่แพทย์นิยมใช้กันนั้นได้แก่ การรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินใต้ผิวหนัง อาจฉีดวันละ 2-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของยาอินซูลินที่ใช้ด้วย เนื่องจากมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ทั้งออกฤทธิ์สั้น ออกฤทธิ์ปานกลาง และออกฤทธิ์ยาว ซึ่งหมอจะรักษาควบคู่ไปกับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถปรับขนาดของยาอินซูลินได้อย่างตรงสัดส่วนเหมาะสม

สำหรับเด็กอ้วนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในช่วงระยะแรกหากมีอาการรุนแรง แพทย์จะให้ควบคุมระดับน้ำตาลโดยการฉีดยาอินซูลินที่เหมาะสมให้ เมื่อควบคุมระดับน้ำตาลได้แล้ว อาจใช้ยาเม็ดเพื่อลดระดับน้ำตาล ควบคู่ไปกับการคุมปริมาณและชนิดของอาหาร รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักส่วนเกินด้วย ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2

กำลังใจ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการรักษาเบาหวาน

ไม่ว่าจะเป็นกำลังจากใครก็ตาม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจดำเนินชีวิตอย่างคนปกติ และกล้าเปิดเผยตัวว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่เด็กจำนวนมากที่สามารถใช้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ เช่น เป็นแพทย์ เป็นวิศวกร หรือศึกษาสำเร็จในระดับปริญญาเอก ดังนั้นกำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาเบาหวาน

smithailand