พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

             ข้อเข่าเสื่อม

                โรคข้อเข่าเสื่อมอาจเกิดขึ้นได้ตามวัยหรืออาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้ดูแลเข่าอย่างถูกวีธีและยังมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเข่า โดยอาจจะเริ่มจากการปวดเมื่อย ปวดเข่า จนอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและมีอาการที่แสดงได้ชัดเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น

                การทำพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อม

                -เกิดจากน้ำหนักตัวมากจนเกินไปทำให้เกิดการเร่งอาการของข้อเข่าเสื่อมเร็ว เพราะข้อเข่าจะต้องรับน้ำหนักที่มากจนเกินไป ไม่ว่ากานเดิน การยืน การขึ้นลงบันได

                -สำหรับคนที่ชอบนั่งงอเข่า นั่งขัดสมาธิ นั่งยองเป็นประจำ ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มแรงอัดภายในของข้อเข่า ซึ่งรบกวนการนำอาหารไปสู๋เซลล์กระดูกผิวอ่อนโดยตรง หากเป็นมากขึ้นก็จะทำให้เกิดการสึกหรอและลามไปยังข้อเข่า ทำให้หมอนรองเข่าสึกได้

                -รองเท้าส้นสูงเป็นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม เพราะข้อเข่าจะมีแรงกดทับมากกว่าปกติ เพราะเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักก่อนจดอื่นๆและเป็นจุดที่รับน้ำหนักได้ง่าย

                การใช้ข้อเข่าให้ถูกวิธี

                การใช้ข้อเข่าอย่างถูกวิธีจะช่ยถนอมข้อเข่าให้สามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ช่วยชะลอความเสื่อมของเข่า โดยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

                -เลี่ยงกิจกรรมที่ต้องการเข่ามาก เช่น การงอเข่า การนั่งขัดสมาธิ หรือการนั่งยอง

                -ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้น้ำหนักเกิน

                -เดินขึ้นลงบันไดเท่าที่จำเป็น ไม่ควรขึ้นลงบ่อยๆ

                -หากจะออกกำลังกายจะต้องเลือกประเภทที่ไม่มีผลต่อข้อเข่า เช่น ว่ายน้ำ การเดิน ปั่นจักรยาน

                -ไม่ควรใช้สนับเข่ามากจนเกินไปเพราะจะทำให้ข้อเสียความมั่นคง และอาจทำให้กล้ามเนื้อโดยรอบอ่อนแรง

                -ควรบริหารกล้ามเนื้อรอบเข้าสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อ

                -หากมีอาการเจ็บเข่าแบบเฉียบพลัน อาจจะต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันจะช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อได้

smithailand