น้ำอัลคาไลน์กับผลข้างเคียง ที่คุณต้องรู้!

การดื่มน้ำอัลคาไลน์ ช่วยปรับสภาพร่างกายที่เคยมีภาวะความเป็นกรดในกระแสเลือดอยู่ในค่าปกติได้ มีการศึกษาโดยใช้น้ำอัลคาไลน์ทดลองในสัตว์ ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าเกิดผลกระทบที่ดีต่อสัตว์ ช่วยลดอัตราความเป็นกรดได้ดี แต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีการวิจัยที่แน่ชัดเกี่ยวกับการนำมาใช้กับมนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีผลข้างเคียงต่อสัตว์ทดลองแต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีอัตรายต่อระบบร่างกายของมนุษย์

น้ำอัลคาไลน์ มีผลข้างเคียงอย่างไร

น้ำอัลคาไลน์จะเกิดผลข้างเคียงได้ก็ต่อเมื่อดื่มในปริมาณที่ไม่พอเหมาะ ร่างกายได้รับมากจนเกินไป แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่ร่างกายของคุณต้องการ ร่างกายนั้นมีระบบการ จัดการกับภาวะความเป็นกรดหรือเป็นด่างที่มากเกินไปอยุ่แล้ว ถึงแม้ว่าน้ำอัลคาไลน์จะไม่ได้มีส่วนช่วยเพิ่มอัตราความเป็นด่างในกระแสเลือดในทันที แต่ระบบของร่างกายทุกส่วนเมื่อได้รับอะไรที่มากเกินไปย่อมส่งผลเสียแทน

ภาวะความเป็นด่างในกระแสเลือดมากเกินไปก็เป็นอันตรายเช่นเดี่ยวกับภาวะความเป็นกรดในกระแสเลือด เพราะทั้งสองกรณีทำให้เกิดความไม่สมดุลของระบบการทำงานของร่างกายและทางโภชณาการ เซลล์ทั่วไปจะตายในสภาพแวดล้อมที่มีภาวะความเป็นด่างที่เข็มข้นมากเกินไป และเซลล์มะเร็งจะเกิดขึ้นโดยไม่สนใจว่าจะเป็นสภาวะด่างหรือไม่ เซลล์มะเร็งจะเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อถูกคุกขามจากสิ่งที่มารบกวนมันเท่านั้น

น้ำอัลคาไลน์ กับภาวะความเป็นกรด-ด่าง สำคัญอย่างไร

น้ำอัลคาไลน์ เมื่อเข้าไปในกระเพาะอาหารจะผสมเข้าด้วยกับน้ำที่มีค่าเป็นกรดและเป็นกลางที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในกระเพาะอาหาร นี้จึงเป็น 2 สาเหตุที่ทำไม ได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นที่ต้องการนัก

เมื่อเราดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีความเข้มข้นมาก จะทำให้ระดับความเป็นกรดในกระเพาะอาหารมีค่าลดลงนำไปสู่ภาวะการดูดซึมสารอาหารต่ำ ส่งผลให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกาย

กระเพาะอาหารช่วยปกป้องร่างกายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พยายามหลบซ้อนเข้ามาในรูปของอาหารที่เรากิน ถ้าคุณสร้างสภาวะของกระเพาะอาหารให้มีความเป็นด่างมากเกินไป มันจะเป็นตัวการที่ทำให้เชื่อจุลินทรีย์อยู่รอดและเจริญเติบโตอยู่ในร่างกาย และเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้จะไม่เหมือนพยาธิตัวตืดที่สามารถทนสภาวะความเป็นกรดของกระเพาะอาหารได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเชื้อจุลินทรีย์จะตายในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด

เราควรจะดื่มน้ำอัลคาไลน์ดีไหม

ถึงแม้ว่าน้ำด่างจะสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้น พวกเรามักจะลืมว่า ขนาดรับประทานเป็นตัวกำหนดความเป็นพิษ หรือมักจะลืมถึงต้นต่อของปัญหา ดังนั้นลองถามตัวเองด้วยสองคำถามนี้

smithailand