สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ ของคนเอเชีย

สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ ของคนเอเชีย

สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ ของคนเอเชีย             องค์การอนามัยโลก World Health Organization เผยว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ส่งผลต่อการมีคนเสียชีวิตเกือบ 80,000 คน ในภูมิภาคเอเชียแต่ละปี โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก หยิบยกตัวอย่างของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกมากขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อการแพร่พันธุ์ของยุง เป็นเหตุให้มีคนเป็นไข้เลือดออก และมาลาเรียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกยังกล่าวเพิ่มเติมอ

ฟื้นฟูช่องคลอดมีกลิ่น ให้กลับมาหอมสดชื่น

ฟื้นฟูช่องคลอดมีกลิ่น ให้กลับมาหอมสดชื่น

ฟื้นฟูช่องคลอดมีกลิ่น ให้กลับมาหอมสดชื่น             ช่องคลอดมีกลิ่น หรือ อวัยวะเพศหญิงมีกลิ่น เป็นอาการที่สามารถพบได้ในผู้หญิงทุกวัย ไล่ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งผู้หญิงประมาณ 1 ใน 3 อาจเคยมีประสบพบเจอกับปัญหานี้มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง อันเนื่องมาจากผลของฮอร์โมนเพศ โดยอาจมีก ซึ่งทั้งหมดถือเป็นภาวะปกติ แต่สำหรับช่องคลอดมีกลิ่นที่รุนแรงมากขึ้น ร่วมกับมีตกขาวปริมาณมาก ที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากเดิม เช่น สีเหลือง หร

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี

รักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ถูกวิธี             คนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนเกิดความสงสัยว่าเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ แล้วจะมีวิธีรักษาเบาหวานอย่างไร โดยทั่วไปแล้วเด็กที่เป็นเบาหวานเนื่องมาจากขาดอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินไม่ดีพอ ทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ใช้น้ำตาลได้ไม่เพียงพอ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจนต้องเข้ารับการรักษาเบาหวาน รัก